Pracovněprávní aktuality – květen 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 5. do 8. 6. 2022.

Autoři informují např. o nových pravidlech pro snížení pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem aj.


< Přejít zpět