Pracovněprávní aktuality – listopad 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 11. do 6. 12. 2021.

Autoři informují o tradičních změnových předpisech, které se váží ke konci kalendářního roku – např. o meziročním nárůstu minimální a zaručené mzdy nebo zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách. Zabývají se také změnami v poskytování ošetřovného v souvislosti s epidemií koronaviru nebo návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.


< Přejít zpět