Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Unijní soud v průběhu jara opět zabýval otázkou, zda pracovní pohotovost „na zavolání“ (tj. i ve smyslu našeho zákoníku práce) představuje ve smyslu unijní směrnice dobu odpočinku nebo pracovní dobu. Velmi názorně přitom ukázal, k čemu je nutno přihlížet a jaké okolnosti jsou naopak irelevantní. Více se dozvíte v obsáhlém článku Michala Peškara a Kristýny Menzelové.


< Přejít zpět