Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná

Práce a mzda / Nataša Randlová a Michal Peškar se ve svém příspěvku zamýšlejí nad možnostmi ochrany zaměstnavatelů před negativními dopady kritiky zaměstnanců, která s nástupem elektronické komunikace a nových médií nabyla zcela nových rozměrů. Za použití judikatury lze poměrně dobře určit, zda jde o kritiku v rámci svobody slova, nebo o neoprávněnou kritiku, za kterou lze zaměstnance postihnout.


< Přejít zpět