Nový občanský zákoník v personální praxi – díl 1.

PSK (Linde) / Nataša Randlová a Lucie Hořejší se ve svém článku věnují dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tak seznamují s tím nejdůležitějším, co nový občanský zákoník této oblasti přinese. Zejména se pak věnují zdánlivému právnímu jednání, předsmluvní odpovědnosti a adhezním neboli formulářovým smlouvám.


< Přejít zpět