Nový občanský zákoník v personální praxi – díl 3.

PSK (Linde) / V posledním dílu článku o dopadech nového občanského zákoníku na personální praxi se Nataša Randlová a Lucie Hořejší věnují zavedené praxi stran pracovněprávních vztahů, odškodňování pracovních úrazů a pravidlům ohledně vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele.


< Přejít zpět