Přechod práv a povinností při změně dodavatele

Právní prostor / Nataša Randlová se v příspěvku zabývá tématem přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně dodavatele a důsledky jeho současné právní úpravy. Problematiku přibližuje na shrnutí dvou evropských judikátů, o které se celý přechod práv mezi dodavateli opírá.


< Přejít zpět