Přechod práv a povinností v praxi

Právní rádce / Vedle diskuse u kulatého stolu přispěla Nataša Randlová do srpnového Právního rádce také svým článkem o změnách v úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Autorka upozorňuje, že ne všechny změny naplnily očekávání, a uvádí dva konkrétní příklady, které se v praxi zdají být nejproblematičtější.


< Přejít zpět