Spořicí konto pracovní doby – nová možnost sladění osobního a pracovního života

Michal Peškar se spolu s daňovou poradkyní Dittou Hlaváčkovou věnuje problematice flexibilního plánování pracovní doby na delší období. Konkrétně autoři přicházejí s myšlenkou tzv. spořicího konta pracovní doby, uvádějí zahraniční inspirace a zamyšlení nad možnou českou legislativní úpravou. Obsáhlou pracovněprávní perspektivu této problematiky doplňují o daňový pohled.

 


< Přejít zpět