HR News č. 3/ květen 2020

Mnozí zaměstnavatelé byli v důsledku opatření a usnesení přijatých vládou a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 nuceni dočasně zavřít či značně omezit své provozy. Jiní zaměstnavatelé omezili přítomnost zaměstnanců na pracovišti dobrovolně jako vlastní epidemiologické opatření. V současné době již dochází k rozvolňování opatření a k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Se zvyšováním počtu zaměstnanců na pracovišti se ale opět zvyšuje i riziko přenosu nákazy. Abyste mohli na návrat zaměstnanců na stanoviště vhodně zareagovat, připravili jsme pro vás přehled opatření, která mohou přispět k prevenci šíření onemocnění COVID-19 na pracovišti.


< Přejít zpět