HR News č. 6 / září 2017

Zářijové vydání HR je věnováno institutu tzv. dlouhodobého ošetřovného. Vzhledem k tomu, že naše populace neustále stárne, bude tento institut pravděpodobně v praxi často využíván a Vy s ním budete muset v rámci provozu počítat. Odmítnout žádost zaměstnance bude možné, ale jsou zde nastavena omezení, se kterými Vás rovněž seznámíme.  Dozvíte se také, o kolik se v roce 2018 bude navyšovat minimální mzda  a jak to bude s nejnižší úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.


< Přejít zpět