Lze započíst pohledávku zaměstnavatele na náhradu škody vůči mzdě? – sp. zn. 21 Cdo 238/2019

Zaměstnanec vykonával pro zaměstnavatele práci na pozici servisního technika, při které měl zaměstnavateli způsobit škodu ve výši několika tisíc Kč. Zaměstnanec svoji vinu odmítal a brojil i proti výši škody. Zaměstnavatel se následně rozhodl náhradu škody započíst vůči mzdě zaměstnance a zaměstnanci vyplatil pouze zbývající část mzdy.  Zaměstnanec se vůči tomuto postupu ohradil a vyzval zaměstnavatele k úhradě dlužné mzdy. Zaměstnavatel jej však odmítl, pročež s ním zaměstnanec okamžitě zrušil svůj pracovní poměr pro nevyplacení části mzdy dle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Soudy žalobu zaměstnavatele na určení neplatnosti okamžitého zrušení zamítly. Nejvyšší soud upozornil, že obecně lze za určitých podmínek započíst pohledávku proti mzdě zaměstnance, v případě náhrady škody tak lze však učinit pouze na základě dohody o srážkách ze mzdy, která v tomto případě sjednána nebyla. Zaměstnavatel nyní ve věci podal ústavní stížnost.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 06. 09. 2019

< Přejít zpět