Pracovněprávní aktuality – březen 2020

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 3. 2020  do 9. 4. 2020. Kromě aktualit spojených s opatřeními v rámci pandemie COVID-19 se můžete seznámit také s předkládaným návrhem nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.  S účinností od počátku roku 2021 vláda navrhuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za takzvané státní pojištěnce na 8 274 Kč (v roce 2020 činí vyměřovací základ 7 903 Kč). Měsíční pojistné by se tak mělo navýšit na 1 117 Kč (v roce 2020 činí 1 067 Kč).


< Přejít zpět