Pracovněprávní aktuality – květen 2020

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 5. 2020  do 11. 6. 2020. Ve sbírce zákonů již vyšla novela, která umožňuje zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel se ocitne v platební neschopnosti
a nevyplatil jim mzdové nároky, obrátit se na Úřad práce s žádostí o jejich uspokojení. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, která reaguje na novelizaci insolvenčního práva a vývoj právní úpravy v oblasti zaměstnanosti. Hlavním cílem je dosažení optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele za současného zamezení zneužití daného zákona.


< Přejít zpět