Pracovněprávní aktuality – duben 2018

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2018 do 9. 5. 2018. V tomto vydání najdete kromě jiného Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Předkládáme také přehled o stavu projednávaných předpisů, například věcný záměr zákona o lobbingu či věcný záměr zákona o sociálním podnikání.


< Přejít zpět