Pracovněprávní aktuality – leden 2019

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 1. 2019 do 4. 2. 2019. Kromě jiného informujeme o zrušení institutu karenční doby s účinností od 1. 7. 2019. Novela zákoníku práce byla schválena Poslaneckou sněmovnou, poté co ji Senát odmítl. V připomínkovém řízení je návrh zákona o sociálním podniku Návrh zákona by měl nově upravovat postavení a státní podporu sociálních podniků a integračních sociálních podniků. Stát by pak prostřednictvím příslušných ministerstev sociálním podnikům, resp. integračním sociálním podnikům poskytoval podporu, a to zejména ve formě různých dotací, služeb, záruk, zvýhodněných úvěrů, finančních příspěvků nebo vyhrazených veřejných zakázek.  


< Přejít zpět