Pracovněprávní aktuality – listopad 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 11. 2019  do 2. 12. 2019.  Kromě jiného nařízení vlády reaguje na novelu zákona o investičních pobídkách a zákona o zaměstnanosti, která již v srpnu 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2019 Sb. V návaznosti na to toto nařízení vlády specifikuje konkrétní parametry hmotné podpory poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst se zaměřením na projekty s vyšší přidanou hodnotou.


< Přejít zpět