Pracovněprávní aktuality – prosinec 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 12. 2019  do 9. 1. 2020. Vláda dne 16. 12. 2019 schválila návrh dlouho očekávané novely zákoníku práce, který má jak transponovat nové směrnice EU v oblasti vysílání zaměstnanců, tak upravovat některé stávající i nové instituty (např. sdílené pracovní místo, přechod práv a povinností, celkovou koncepci dovolené či problematiku doručování). Původní návrh vláda doplnila např. o nové ustanovení týkající se jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, a to zejména z důvodu, aby odpadl nedůvodný rozdíl mezi výší náhrad podle občanskoprávní a pracovněprávní úpravy.


< Přejít zpět