Pracovněprávní aktuality – říjen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 10. 2018 do 5. 11. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o novele zákona o nemocenském pojištění. Změny se budou týkat zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti, podávaného okresní správě sociálního zabezpečení a rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné neschopnosti jejich zaměstnanců.


< Přejít zpět