Pracovněprávní aktuality – říjen 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 10. 2019  do 4. 11. 2019. Kromě jiného článek informuje o podpisu „gentlemanské dohody“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů ohledně novely zákoníku práce.  Mezi hlavní změny patří například sdílené pracovní místo, což je nový institut, který umožňuje zaměstnavateli zaměstnat více zaměstnanců v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo, úprava výpočtu dovolené či praxí velice žádané změny v doručování písemností.


< Přejít zpět