Pracovněprávní aktuality – září 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 9. 2018 do 8. 10. 2018. Kromě jiného informujeme o novele zákona o státní sociální podpoře, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od 1.7. 2019 by mělo podle ní dojít k některým změnám, které se týkají rodičovského příspěvku. Nejpodstatnější novinku představuje navýšení rodičovského příspěvku při péči o jedno nejmladší dítě z 220 tisíc Kč na 260 tisíc Kč a u dvou a více dětí narozených současně na 1,5násobek částky 260 tisíc Kč.


< Přejít zpět