Pracovněprávní aktuality – září 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 9. 2019 do 7. 10. 2019. Kromě jiného článek informuje o  návrhu vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 nebo o novele zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl zlepšit životní úroveň důchodců nad rámec obecných pravidel, a to měsíčně v průměru o 900 Kč. Daný zákon, který schválila Poslanecká sněmovna, má především pomoci seniorům, kteří mají nižší příjmy a jsou ohroženi chudobou.


< Přejít zpět