Randls HR News č. 4/2021

V raně podzimním čísle Randls HR News jsme se věnovali novinkám, které zaměstnavatelům od nového roku přinese novela zákona o nemocenském pojištění. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že jde o změny formální, dle našeho názoru se personální praxe mohou dotknout poměrně významně. Uvidíte sami. Dále jsme se zaměřili na program Úřadu práce ČR s názvem FLEXI, jehož stručný popis vašemu zaměstnavateli s největší pravděpodobností v uplynulých dnech také přistál do datové schránky. Jednotlivé možnosti FLEXI jsme rozvedli a vysvětlili. V neposlední řadě jsme se věnovali judikátu Soudního dvora EU k otázce pracovní doby a doby odpočinku. Je opravdu moc zajímavý a leckterou HR praxi by mohl ovlivnit.


< Přejít zpět