Rozsudky SDEU ve věci uchovávání provozních a lokalizačních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil ke dvěma rozsudkům Soudního dvora Evropské Unie ve věci uchovávání provozních a lokalizačních údajů, které by mohly mít vliv na stávající českou právní úpravu. Úřad upozorňuje především na výroky, jimiž se obecně zakazují taková národní legislativní opatření, která preventivně ukládají plošné a nerozlišující uchovávání provozních a lokalizačních údajů. Stávající česká úprava představovaná především ustanovením § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích však zakládá povinnost preventivního šestiměsíčního zadržování provozních a lokalizačních údajů. Úřad by proto považoval za přiměřené individuální stanovení lhůt pro uchovávání dat, které by byly určeny zvlášť pro různé účely i pro jednotlivé komunikační kanály. Tyto lhůty by měly být i řádně individuálně odůvodněny tak, aby bylo budoucí vytěžování zadržených údajů pro subjekty předvídatelné.

Rozsudky jsou k dispozici zde (Case C-623/17 – Privacy International v. UK) a zde (La Quadrature du Net a další v. Francie a Belgie).


< Přejít zpět