Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2018 zveřejněna

Jako každý rok ÚOOÚ do své výroční zprávy za rok 2018 zahrnul poznatky inspektorů z kontrolní činnosti.

Nejzajímavější z pohledu zaměstnavatelů je případ týkající se uchovávání kopií dokladů. Zaměstnavatel uchovával kopie občanských průkazů, rodných listů dětí, průkazu zdravotního pojištění a dalších dokladů svých zaměstnanců, včetně skenovaných fotografií. Úřad konstatoval, že k doložení potřebných informací postačuje do personálního spisu uvést, že údaje byly doloženy spolu s tím, kdo a na základě jakých dokladů informace ověřil. Pro uchovávání kopií osobních dokladů zaměstnanců (a jejich rodinných příslušníků) zaměstnavatel neměl žádný právní titul a zpracovával osobní údaje v rozsahu větším, než je nezbytné pro vedení osobního spisu.

Výroční zpráva obsahuje i zajímavý poznatek týkající se kamerových systémů na pracovišti. Celé znění Výroční zprávy naleznete zde: https://bit.ly/2OphzZn


< Přejít zpět