HR News

UPOZORNĚNÍ: Na základě četných žádostí klientů, aby novinky dostávali přednostně, jsme se rozhodli HR News rozesílat pouze našim klientům. Neklientským subjektům jsou HR News k dispozici ke stažení níže vždy zhruba s 4-5 týdenním zpožděním.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že vzhledem k četnosti vydávání našich novinek pro Vás budou zajímavé i za těchto podmínek.


HR News č. 3/ červen 2019

Ve třetím letošním vydání HR News vás seznámíme s nařízením o nezabavitelných částkách, které by mělo motivovat dlužníky k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojení věřitele a opuštění sféry šedé ekonomiky. Konečně byl také schválen prováděcí zákon k ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci aktuální judikatury jsou zajímavá jsou zejména dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, první je o konkurenční doložce a druhé o znacích závislé práce a (ne)rozdílu mezi zaměstnanci a zhotoviteli, a dále rozhodnutí samotného Ústavního soudu o přípustnosti využití kamerového záznamu jako důkazu porušování povinností zaměstnance.

HR News č. 2/ duben 2019

Ve druhém letošním vydání HR News vás seznámíme s nejnovějšími legislativními novinkami. Podíváme na novelu cizineckého zákona a s tím související úpravu informační povinnosti ohledně zaměstnávání cizinců, která řeší některé praktické aplikační problémy. V souvislosti s plánovaným, nicméně stále nejistým brexitem, schválili zákonodárci nový zákon, který má řešit postavení občanů Spojeného království v České republice v případě tzv. tvrdého brexitu. Dále vás seznámíme s nejnovějším výdobytkem akademických pracovníkůvlastním rozvrhováním pracovní doby!

HR News č. 1/ leden 2019

V prvním letošním vydání našich HR News (zabaleném do novoročního kabátu) vám přinášíme upozornění na celou řadu změn v oblasti pracovního práva, které s sebou pravidelně přináší přelom kalendářního roku. Jedná se zejména o cestovní náhrady, minimální a zaručenou mzdu, výši nezabavitelné částky, ze které zaměstnanci nelze strhávat srážky ze mzdy a odvody pojistného.

HR News č. 5/ prosinec 2018

Speciálně laděné vánoční vydání našich HR News se zaměřilo na nejdůležitější novinky ze světa pracovního práva, které nás v příštích letech čekají. Pokud pro Vás předvánoční shon není to pravé ořechové, můžete se od něj na chvíli oprostit pomocí četby novinek z oblasti dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, zprávy o budoucnosti rozsáhlé novely zákoníku práce či shrnutí rozsudku,který v určitých případech umožňuje využít skrytého zvukového záznamu jakožto důkazu v pracovněprávních sporech.

HR News č. 4 / říjen 2018

Pro letošní čtvrté vydání našich HR News jsme se rozhodli pro menší změnu obsahu. Legislativních novinek je v poslední době pramálo, abyste se ale během podzimních večerů nenudili, rozhodli jsme se pro Vás připravit alespoň krátká a praktická shrnutí zajímavých soudních rozhodnutí z poslední doby. Soudní rozhodnutí jsou totiž neméně důležitá jako samotné právní předpisy. Často až s jejich pomocí jsme schopni právní předpisy správně vykládat a používat.

HR News č. 3 / květen 2018

Květnové vydání HR News je věnováno blížící se novince – dlouhodobému ošetřovnému. I když příslušné novely zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce jsou schválené již několik měsíců, účinnost byla stanovena až na 1. 6. 2018. Dozvíte se také o změnách ve slovenském zákonníku práce, které právě nabyly účinnosti.

HR News č. 2 / leden 2018

Ve druhém letošním vydání HR News se budeme věnovat aktuální novince - od 1. února mohou být díky otcovské dávce novopečení tatínci v období šestinedělí snáze nablízku jak matce svého dítěte, tak svému čerstvě narozenému potomkovi. Přidáme tradiční praktické shrnutí všech možných změn, které na vás v personální praxi od začátku roku.

HR News č. 1 / leden 2018

V prvních letošních HR News se ještě vrátíme do loňského roku, abychom vám představili novelu vyhlášky o pracovnělékařských službách, která byla vyhlášena 15. prosince 2017 a ještě k témuž dni nabyla i účinnosti.

HR News č. 7 / říjen 2017

Říjnové vydání novinek z pracovněprávního světa je zaměřeno na změny, které vás čekají při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, respektive v oblasti náhradního plnění povinného podílu. Některé novinky vás čekají už od 1. října 2017. Připravit se musíte především na ty, které přijdou od ledna 2018.

HR News č. 6 / září 2017

Zářijové vydání HR je věnováno institutu tzv. dlouhodobého ošetřovného. Vzhledem k tomu, že naše populace neustále stárne, bude tento institut pravděpodobně v praxi často využíván a Vy s ním budete muset v rámci provozu počítat. Odmítnout žádost zaměstnance bude možné, ale jsou zde nastavena omezení, se kterými Vás rovněž seznámíme.  Dozvíte se také, o kolik se v roce 2018 bude navyšovat minimální mzda  a jak to bude s nejnižší úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.

HR News č. 5 / srpen 2017

Úroveň nezaměstnanosti v České republice se stále drží na minimálních hodnotách a pro zaměstnavatele je pořád těžší najít potřebnou pracovní sílu, a to zejména v oblasti manuálních činností. Určitou pomoc pro řešení této situace má pro agentury práce představovat zrušení zákazu dočasně přidělovat k práci uživatelům cizince, kteří potřebují k výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu – o této novince jsme vás informovali v předminulém vydání HR News. Ačkoliv to byla pro mnohé radostná zpráva, mnoho zaměstnavatelů zapomnělo na podstatná omezení, která představuje nařízení vlády č. 64/2009 Sb., na které upozorňujeme v srpnovém vydání HR News.

HR News č. 4 / červenec 2017

Na podzim čekají velké, a veskrze pozitivní změny pracovnělékařské služby. Celé prázdninové vydání HR News je proto věnováno novele zákona o specifických zdravotnických službách, která 12. července byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a v účinnost vstoupí 1. listopadu 2017.

HR News č. 3 / červen 2017

Velkou část červnového vydání HR News věnujeme novele zákona o zaměstnanosti, kterou schválil Senát a čeká už jen na podpis prezidenta a vyhlášení. V tomto čísle se rovněž budeme zabývat Nařízením EU o osobních údajích, do jehož účinnosti již zbývá jen necelý rok.

HR News č. 2 / květen 2017

Ve druhém letošním vydání HR News jsme důkladně probrali „unijní“ novelu zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, abyste se seznámili s povinnostmi, které vás čekají, až budete přijímat vyslané zaměstnance

Ve druhé části jsme přiblížili rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se postihu za konzumaci alkoholu na pracovišti, které fakticky vede k tomu, aby byla určitá míra ovlivnění alkoholem zaměstnavatelem tolerována.

HR News č. 1 / leden 2017

V prvním letošním vydání HR News shrnujeme všechny možné změny, které na vás v personální praxi od začátku roku 2017 čekají. Dozvíte se o nových číslech v cestovních náhradách, připomeneme zvýšení minimální mzdy i do jaké výše můžete provádět zaměstnancům srážky ze mzdy. Ve druhé části věnujeme pozornost dvěma novinkám, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde o dávku takzvané otcovské poporodní péče a flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku.

HR News č. 7 / prosinec 2016

Ve vánočním vydání HR News si můžete pročíst novinky z oblasti minimální mzdy, trestní odpovědnosti právnických osob, změny v občanském zákoníku týkající se pracovního práva nebo nové úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců na základě transpoziční novely, kterou se do českého právního řádu (pozdě, ale přece) implementuje evropská směrnice z roku 2014.

HR News č. 6 / říjen 2016

S podzimními měsíci nám Evropská unie připravila další překvapení – tentokrát v oblasti ochrany osobních údajů, kde nastanou zásadní změny povinné pro každý členský stát. Od poloviny roku 2018 totiž nabude účinnosti nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které navíc bude doprovázet i trestněprávní směrnice v oblasti ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že Nařízení bude automaticky účinné i pro všechny české subjekty (tedy i české zaměstnavatele), a jelikož změn má být skutečně hodně, přinášíme vám již nyní jejich první ochutnávku. Zbývající řádky jsme potom věnovali letem světem nejnovějšímu legislativními vývoji na české půdě.

HR News č. 5 / červenec 2016

Naposledy jsme se s podobně obsáhlou novelou zákoníku práce setkali přibližně před 5 lety. Ta nynější, která se předchozí velké novele co do počtu a důležitosti změn hravě vyrovná, by měla nabýt účinnosti nikoli od prvního dne nového kalendářního roku, jak bývá u velkých změnových zákonů zvykem, ale až od 1. 4. 2017.  

V současnosti předpis stojí stále na začátku formálního legislativního procesu, takže jeho finální podoba je ještě velmi nejistá. Už nyní je ale jasné, že nejdůležitější změny, na nichž se sociální partneři shodli, se v určité formě do zákoníku práce od jara příštího roku promítnou. 

HR News č. 4 / červen 2016

Toto vydání HR News jsme se rozhodli věnovat tématu PLS – v první části vám představíme současnou podobu připravované novely zákona o specifických zdravotních službách, která je těsně přede dveřmi Poslanecké sněmovny, ve druhé části potom navážeme několika zajímavými judikáty z oblasti PLS z posledních několika měsíců. 

HR News č. 3 / březen 2016 - ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn, kterým stanovuje zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele. Tento metodický představuje první oficiální dokument vydaný státními orgány, který výslovně uvádí, co do srovnatelných podmínek patří. V praxi se tak bude jednat o praktickou pomůcku nejen pro agentury práce, ale především pro uživatele těchto agentur, kteří rovněž za dodržování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek dle zákona odpovídají.

HR News č. 2 / březen 2016

Ve druhém letošním vydání HR News jsme se zaměřili na shrnutí nového zákona o službě vojáků z povolání, který si klade za cíl posílit obranyschopnost České republiky a mladé lidi přivést do řad tzv. aktivních armádních záloh. Jaký dopad bude mít zbrusu nový zákon na provoz zaměstnavatelů? A jak se mění finanční podpora ze strany státu? Dočtete se v první části HR News.

Ve druhé části jsme se poté rozhodli přiblížit vám rozhodnutí SD EU týkající se pracovní doby (tzv. judikát „Tyco“), které zásadním způsobem změní pohled českých zaměstnavatelů na výkon práce při pracovních cestách.

HR News č. 1 / leden 2016

V novoročních HR News jsme se již tradičně věnovali praktickému shrnutí všech možných změn, které na vás v personální praxi od 1. ledna 2016 číhali. Dočtete se např. o nových číslech v cestovních náhradách, připomene zvýšení minimální mzdy (a co všechno ovlivní) nebo do jaké výše můžete provádět zaměstnancům srážky ze mzdy.

Ve druhé části jsme připomněli vývoj novely týkající se agenturního zaměstnávání a na závěr ještě jeden pěkný evropský judikát.

HR News č. 6 / prosinec 2015

V prosincovém čísle jsme se z velké části věnovali tolik (ne)oblíbené aktuální judikatuře. Abychom vás ale neodradili hned na začátku, jako první jsme připomněli aktuální vývoj ohledně rušení II. pilíře systému důchodového spoření.

Ve druhé části jsme potom rozebrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se týká jednání za společnost s kolektivním statutárním orgánem. Druhý judikát vydal Soudní dvůr EU, a to ve věci předávání osobních údajů do USA, které (ač se to na první pohled nemusí zdát) může ovlivnit poměrně významnou část zaměstnavatelů.

HR News č. 5 / říjen 2015

Také v patém čísle HR News se věnujeme legislativním novinkám v oblasti pracovního práva - podrobně rozebíráme zvýšení minimální a zaručené mzdy a informujeme o plánované novele zákona o specifických zdravotních službách, která však stojí teprve na samém začátku legislativního procesu.

Dále zmiňujeme definitivní schválení novely zákona o veřejném zdraví, která zavádí množství nových sankcí na úseku pracovnělékařské péče a BOZP nebo nabytí účinnosti technické novely zákoníku práce.

HR News č. 4 / srpen 2015

Ve čtvrtém čísle HR News rozebíráme vývoj vybraných legislativních změn, o nichž jsme informovali v květnovém vydání - zejména technickou novelu zákoníku práce a změny v oblasti agenturního zaměstnávání

Ve druhé části se poté věnujeme schválení tzv. kurzarbeitunávrhu nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nebo např. zavedení nového státního svátku – Velkého pátku. 

HR News č. 3 / květen 2015

Ve třetím letošním čísle se zaměříme na důležité změny, které se týkají novely zákoníku práce a agenturního zaměstnávání. Dále se dočtete o zrušení 2. pilíře důchodového systému a o zásadních změnách agenturního zaměstnávání na Slovensku.

HR News č. 2 / duben 2015

V druhých letošních HR News se podrobněji zaměříme na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má přinést malou revoluci v sankcích na poli ochrany zdraví zaměstnanců a pracovnělékařských služeb a dále se podíváme na žhavé téma ze sousedního Německa - zavedení minimální mzdy v SRN.

Na závěr zmíníme připravovanou novelu zákona o zaměstnanosti, která má komplexně změnit agenturní zaměstnávání v Čechách.

HR News č. 1 / leden 2015

Novoroční HR News se věnují novinkám, které platí od 1. ledna 2015. Najdete zde hezky pohromadě kompletní přehled praktických informací, které se Vám budou v roce 2015 určitě hodit. Například se dočtete o změnách v příspěvcích na životní pojištění zaměstnanců či ve výši cestovních náhrad.

HR News č. 5 / říjen 2014

V říjnovém vydání HR News se věnujeme dalšímu zvýšení minimální mzdy, které se promítne do nákladů většiny zaměstnavatelů – například těch, co poskytují svým zaměstnancům neplacené volno.

Ještě před koncem roku snad konečně vstoupí v účinnost nový zákon o dětských skupinách. Podíváme se zejména na to, zda zákonodárce s provozováním dětské skupiny spojil nějaké výhody pro zaměstnavatele a zaměstnance. Posledním bodem HR News budou praktická upozornění na upravené sankce za nelegální zaměstnávání a změny dokumentace úrazů pro rok 2015.

HR News č. 4 / červenec+srpen 2014

Prázdninové číslo HR News se věnuje zejména plánované novele zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2015. Podle dosavadního postupu novely legislativním procesem to zatím vypadá, že se vedle drobných technických změn bude týkat výlučně úpravy pracovních úrazů – cílem novely je totiž začlenění úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení zpět do těla zákoníku práce, konkrétně do části upravující náhradu škody v pracovněprávních vztazích.

Ve druhé části se HR News krátce zmiňují o plánovaném zpojistnění odstupného, které bylo ale opět (a snad už definitivně) zrušeno. V neposlední řadě představuje prázdninové vydání nový projekt naší advokátní kanceláře, a to vzdělávací agenturu Randls Training s.r.o., pod jejíž hlavičkou nabízí od září 2014 školení nejen členové pracovněprávního týmu Randls, ale také celá řada zajímavých hostů. 

HR News č. 3 / červen 2014

Červnové HR News se věnuje z velké části významné novele zákona o pobytu cizinců a souvisejících zákonů, který nabude účinnosti 24. června 2014. Dále se pak v druhé části zabývá avizovanou změnou zákona o zaměstnanosti, a to především rozborem těch nejdůležitějších plánovaných změn.

HR News č. 2 / duben 2014

Dubnové číslo HR News se primárně věnuje nejzajímavějším judikátům Nejvyššího soudu. Jeho soudci se v posledních měsících stihli vyjádřit k řadě zajímavých témat, mezi nimiž jsme vybrali následující: (i) přísně posuzovaná intenzita porušení pracovních povinností zaměstnance vedoucí k okamžitému zrušení jeho pracovního poměru, (ii) souběh pracovního poměru a funkce jednatele a (iii) náležitosti lékařského posudku jako podkladu pro dání výpovědi.

Druhá část HR News poté ve stručnosti zmiňuje chystanou novelu zákona o zaměstnanosti a novelu zákona o pobytu cizinců, které legislativním procesem procházejí pozvolna, ale přeci.

HR News č. 1 / leden 2014

První HR News nového roku přinášejí vedle dokončení seriálu k NOZu i již tradiční praktické shrnutí číselných údajů, které se pro zaměstnavatele každoročně mění a které jsou pro personální praxi i v roce 2014 nezbytné.

HR News č. 7 / listopad 2013

Listopadové HR News navazují na říjnové vydání a dále rozvádějí problematiku změn v oblasti pracovního práva po 1. 1. 2014  v souvislosti s příchodem nového občanského zákoníku.

HR News č. 6 / říjen 2013

Nový občanský zákoník bude účinný od 1. ledna 2014. Nové myšlenky a zásady v něm obsažené však začnou do personální praxe pronikat spíše plíživě – na první pohled půjde o změny téměř neviditelné, přesto do budoucna v mnoha směrech zásadní. Pokud budeme chtít předejít problémům, musíme začít jinak myslet a k běžným personálním otázkám začít přistupovat jinak, než jsme byli zvyklí do dnešního dne.

HR News č. 5 / srpen 2013

Srpnové vydání HR News přináší informaci o zvýšení minimální a zaručené mzdy. Článek se pak zabývá tím, kterých oblastí se toto zvýšení dotkne nejvíce a jaké bude mít dopady na mzdovou oblast a oblast zaměstnanosti. Dále se pak článek věnuje novele zákona o zaměstnanosti, o které nyní jednají poslanci.

HR News č. 4 / červen 2013

Současné bouřlivé dění na české politické scéně bohužel neprospívá dalším krokům zákonodárců, které jsme v rámci legislativního procesu očekávali. Poslanecká sněmovna totiž na své červnové schůzi nestihla schválit návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva hmotného. Předpokládané datum účinnosti je přitom spolu s novým občanským zákoníkem stanoveno na 1. ledna 2014. V tomto ohledu nám nezbývá než doufat, že všechny související zákony budou včas novelizovány, aby u nás po Novém roce nevznikl jeden velký soukromoprávní guláš. Dále se s Vámi podělíme o nejzajímavější judikáty Nejvyššího soudu. Jeho soudci totiž byli v poslední době – na rozdíl od zákonodárců – mimořádně činní a vyjádřili se k celé řadě aktuálních pracovněprávních témat.

HR News č. 3 / květen 2013

Květnové vydání HR News přináší informaci o plánované novele zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů. Hlavním cílem novely má být snížení administrativní zátěže na straně zaměstnavatelů, ale jak to tak bývá, přinese i celou řadu dalších změn, mimo jiné na poli správních deliktů.

HR News č. 2 / březen 2013

Nová právní úprava pracovnělékařských služeb nabyla účinnosti již 1. 4. 2012, obsahovala však roční přechodná ustanovení, která umožnila zaměstnavatelům nadále postupovat podle starých předpisů upravujících závodní preventivní péči. Termín 1. 4. 2013, od kterého se již bude muset používat v plném rozsahu nová úprava, se však nezadržitelně blíží. Je tedy nejvyšší čas se seznámit s tím, co to pro zaměstnavatele bude znamenat, a uzavřít se zdravotnickými zařízeními, která budou působit jako poskytovatelé pracovnělékařských služeb, smlouvy podle nových předpisů.

HR News č. 1 / únor 2013

V prvním vydání letošních HR News Vám přinášíme přehled praktických čísel, která se pro zaměstnavatele tradičně mění na začátku každého roku. Pokusili jsme se pro Vás shromáždit na jednom místě všechny údaje, které budete v roce 2013 ve své personální praxi potřebovat. Poté se ještě krátce vrátíme k tématu posledních HR News – důchodové reformě, ke které jsme pro Vás v mezidobí připravili ještě pár praktických tipů.

HR News č. 6 / prosinec 2012

Speciální vánoční vydání přináší informace ohledně penzijní reformy, která představuje jednu z nejvýznamnějších legislativních změn účinných od nového roku. V posledním letošním vydání také odkrýváme témata prvních dvou HR Meetingů v roce 2013.

HR News č. 5 / listopad 2012

V listopadovém vydání HR News se podíváme na několik žhavých novinek, které se v nedávné době objevily. Ať již se jedná o znovu otevřenou otázku převádění dovolené, či stručné představení důležité změny, která nás čeká nejspíš od roku 2014. Tou je novela zákoníku práce a dalších předpisů v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Dále se zaměříme na zmírnění kritérií pro účast v projektu zrychlené procedury pro vysílání cizinců do ČR v rámci podniku či návrh legislativního řešení tzv. whistleblowingu.

HR News č. 4 / srpen 2012

K 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. Tato novela se mimo jiné dotkla i plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Často se však zapomíná, že postup zaměstnavatele při plnění povinného podílu a při kalkulaci průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců je dále upraven také prováděcí vyhláškou. Navíc se v poslední době v této souvislosti znovu otevřela diskuze ohledně tzv. přefakturace výrobků a služeb, a proto bychom rádi tuto problematiku pro Vás zrekapitulovali a věnujeme jí hlavní část tohoto vydání HR News.

HR News č. 3 / červen 2012

Novela zákona o zaměstnanosti, která zavedla od 1. 1. 2012 povinnost zaměstnavatele mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, vyvolala rozruch mezi mnoha zaměstnavateli. Aktuální HR News Vám přináší souhrnný výklad, ve kterém se zaměřujeme na praktické otázky této často kritizované úpravy.

HR News č. 2 / březen 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny k vydávání pracovních povolení pro cizince. Ve snaze podpořit zaměstnanost občanů ČR tak výrazně zpřísnilo podmínky pro zaměstnávání cizinců z nečlenských zemí EU. Přinesli jsme Vám proto vydání HR News, které se na tuto problematiku zaměřuje, a v němž jsme se vyjádřili k těm nejdůležitějším změnám.

HR News č. 1 / únor 2012

Změny v nemocenském pojištění byly trochu ve stínu změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Neznamená to však, že by pro personální praxi byly méně důležité. V prvním vydání našeho HR News v roce 2012 jsem se zaměřili právě na ně. Mimo to jsme Vám rovněž přiblížili novelu obchodního zákoníku, která od Nového roku výslovně umožnila souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu.

HR News č. 7+8 / listopad + prosinec 2011 - Speciální vánoční dvojčíslo

Dlouho slibované dvojčíslo HR News ohledně novely zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012 je konečně na světě a my doufáme, že Vám pomůže čelit některým problémům, které tato nová úprava přinese. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument rozsáhlejší, nebudeme Vás už do konce tohoto roku trápit žádnými dalšími aktualitami.

HR News č. 6 / říjen 2011

Legislativní smršť plánovaná na příští rok stále pokračuje a, po pravdě řečeno, i my se ve všech těch novelách už trochu ztrácíme. Samozřejmě, hlavní je pořád novela zákoníku práce, která i přes senátní veto téměř s jistotou bude od 1. 1. 2012 účinná. Trošku ve stínu této mediálně probírané novely však Parlamentem prochází několik novel zákona o zaměstnanosti, které budou mít rovněž podstatný dopad na každodenní život zaměstnavatelů. Ty nejpodstatnější změny se Vám pokoušíme shrnout v tomto čísle našich HR News. Prostor dostal i zajímavý judikát týkající se skončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů – myslíme, že hodně z Vás si při jeho čtení oddychne, že alespoň v tomto směru Vám neplatné skončení pracovního poměru nehrozí.

HR News č. 5 / srpen 2011

V dalším vydání HR News jsme se zaměřili na změny, které se dotknou pracovněprávní úpravy nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Zatímco novela českého zákoníku práce je teprve ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v Maďarsku je už změna účinná a na Slovensku je její účinnost na spadnutí.

Ve druhé části srpnových HR News jsme rozebrali nejnovější judikát Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá stále využívaným švarcsystémem.

HR News č. 4 / červen 2011

V červnovém vydání HR News jsme se zaměřili na připravovaný návrh zákona o specifických zdravotních službách, který se svou úpravou pracovnělékařských služeb dotýká praxe všech zaměstnavatelů. Vedle toho Vás seznámíme s legislativním vývojem plánované novely zákoníku práce, o kterém jsme informovali v březnovém čísle HR News.

V části věnované judikatuře jsme se věnovali dvěma zajímavým rozhodnutím: Nejvyšší soud ČR přinesl rozsudek zabývající se problematikou sjednání pracovní doby v pracovní smlouvě a Ústavní soud rozhodl ve svém nálezu o možném rozsahu sjednání místa výkonu práce.

HR News č. 3 / duben 2011

V tomto vydání HR News Vás seznámíme s chystanou novelou zákona o nemocenském pojištění, která nakonec přeci jen zavádí zpojistnění dohod o provedení práce. Vláda tedy v souladu se svým programovým prohlášením rozsah práce na tuto dohodu sice zvýší na 300 hodin za rok, ovšem cena za to bude poměrně vysoká, včetně značného zvýšení „papírování“ zaměstnavatelů. Dále se zaměříme na novelu zákona o zaměstnanosti, která zaměstnavatelům administrativu s hlášením volných pracovních míst naopak ubere. Přináší však také špatné zprávy, zejména znemožnění agenturního zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

V další části HR News jsme se zabývali zajímavým rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, které po čtyřech letech účinnosti zákoníku práce konečně vyřešilo otázku, zda lze odvolat zaměstnance, který byl do vedoucí funkce jmenován podle starého zákoníku práce.

HR News č. 2 / březen 2011

Jako reakce na nález Ústavního soudu z roku 2008, který zrušil některá ustanovení zákoníku práce a v návaznosti na Programové prohlášení vlády, připravilo MPSV věcnou novelu zákoníku práce. Návrh novely odešel 4. března 2011 do vnějšího připomínkového řízení, jeho účinnost se plánuje na 1. 1. 2012. Přehled nejdůležitějších praktických změn naleznete v tomto vydání HR News.

Server Novinky.cz odkazuje na březnové vydání HR News v článku MPSV chystá změnu podmínek odměňování za práci přesčas. Celý text naleznete zde.

HR News č. 1 / únor 2011

V prvním vydání HR News v roce 2011 jsme se blíže zaměřili na chystaná opatření proti nelegálnímu zaměstnávání, která připravuje MPSV. S příchodem nového roku je vhodné si připomenout pravidelné povinnosti zaměstnavatelů, zejména odvod do státního rozpočtu namísto zaměstnávání zdravotně postižených osob. Přiblížili si rovněž zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká současného výkonu funkce jednatele jako statutárního orgánu společnosti a generálního ředitele jako zaměstnance.

HR News č. 8 / prosinec 2010

Speciální vánoční vydání HR News přináší informace o základní koncepci věcné novely zákoníku práce nebo o novinkách v oblasti cestovních náhrad v roce 2011, kdy se změní základní sazby stravného či náhrady za používání motorových vozidel a současně bude upravena průměrná cena pohonných hmot. I nadále pokračujeme v „seriálu“ o úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

HR News č. 7 / říjen 2010

V listopadovém vydání HR News se dozvíte, jak postupují chystaná úsporná opatření v působnosti MPSV a stručně si představíme návrh zákona o Úřadu práce České republiky. Zajímavé pro Vás jistě budou i dvě nová soudní rozhodnutí, jimž je věnovaná druhá strana.

HR News č. 6 / září 2010

V minulém vydání HR News jsme Vás informovali o plánovaných změnách v souvislosti s programovým prohlášením nové vlády. V souvislosti s tímto prohlášením momentálně vláda, respektive jednotlivá ministerstva, připravují konkrétní novelizace, které by takové změny měly přinést. V těchto HR news pak blíže analyzujeme konkrétní návrhy MPSV, které prošly připomínkovým řízením, momentálně je projednává vláda a dle neoficiálních informací by měly začít být projednávány na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny. Chystané změny tedy dostávají postupně jasnější podobu. V druhé části se pak zaměříme na chystané změny zákona o pobytu cizinců na území ČR.

HR News č. 5 / srpen 2010

Největší událostí prvního prázdninového měsíce je bezpochyby jmenování nové vlády. S jejím jmenováním se začínají rýsovat i relativně razantní změny, které se nevyhnou ani oblasti pracovního práva. HR News Vám pak přináší přehled těch nejzajímavějších. Dále se budeme zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu, týkajícím se neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a v krátkosti se zaměříme i na revizi evropské směrnice o pracovní době, která se pomalu začíná podobat nekonečnému příběhu.

HR News č. 4 / červen 2010

Předprázdninové vydání HR News se věnuje dvěma novým nařízením vlády, která upravují praktické otázky dotýkající se zaměstnavatelů a měla by nabýt účinnosti od 1. ledna 2011. V měsíci červnu pak vyšlo nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby – doporučujeme jeho pečlivé prostudování a uvedení Vaší praxe do souladu. Jak je známo, pokuty ÚOOÚ jsou nemalé.

HR News č. 3 / květen 2010

Třetí vydání HR News v roce 2010 se nejprve věnuje dvěma aktuálním nálezům Ústavního soudu. První z nich řeší pro zaměstnavatele stále problematickou možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance pro zvlášť hrubé porušení jeho povinností. Druhý nález se týká zrušení redukčních hranic pro výpočet důchodů, které bude muset Parlament po volbách nově upravit. Další část HR News informuje o novinkách ze Státního úřadu inspekce práce, jehož kontrolní činnosti by zaměstnavatelé měli věnovat dostatečnou pozornost. Z evropské oblasti tentokrát upozorňujeme na vstup nového koordinačního nařízení v účinnost, které se od 1. května 2010 dotklo příslušnosti k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění migrujících zaměstnanců.

HR News č. 2 / březen 2010

Druhé vydání HR News v roce 2010 začneme novelizací nařízení vlády o BOZP, která přináší pro zaměstnavatele některé velmi praktické změny. Legislativní činnost se nyní totiž vzhledem k zablokované Poslanecké sněmovně a blížícím se volbám soustředila pouze do podzákonné oblasti. Novely a nové zákony, o jejichž projednávání jsme Vás informovali v minulých vydáních, tak snad s výjimkou zvýšení mateřské již nemají šanci na schválení a v novém volebním období budou muset být znovu předloženy Poslanecké sněmovně. Přinášíme Vám proto dále informace o zajímavém judikátu Nejvyššího soudu k přechodu práv a povinností; tato problematika činí českým zaměstnavatelům stále velké problémy. Více se soustředíme především na evropskou oblast, kde brzy nabude účinnosti nový celoevropský vízový kodex. Zajímavé jsou jistě i návrhy Evropského Parlamentu a Evropské Rady na prodloužení mateřské a rodičovské dovolené a zavedení dovolené otcovské.

HR News č. 1 / únor 2010

První vydání HR News v roce 2010 začneme pro zaměstnavatele spíše nepříznivými zprávami. Nebezpečně blízko ke schválení se dostal návrh na placení náhrady mzdy za dočasné pracovní neschopnosti již od prvního dne nemoci bez jakékoli kompenzace pro zaměstnavatele a návrhy na zrušení stropů pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Přiblížil se také 25. únor, termín odvodu do státního rozpočtu namísto zaměstnávání zdravotně postižených osob. Dále shrnujeme změny ve stravném, zahraničním stravném a dalších náhradách v roce 2010. Zajímat by Vás mohl průlomový judikát Nejvyššího soudu, který poprvé potvrdil diskriminaci uchazeče o práci. Z oblasti evropského práva se zaměříme na vstup nového nařízení Řím I v účinnost.

HR News č. 6 / prosinec 2009 - VÁNOČNÍ VYDÁNÍ

Hlavní náplní tohoto vydání Randls HR News je přehled změn, které Vás čekají od 1. ledna 2010. Dotýkají se zaměstnávání starobních důchodců či redukčních hranic pro výpočet kompenzací při nemoci zaměstnance. Změna formulářů nemocenského pojištění nastala již od 1. 12. 2009. V další části aktualit informujeme o novelizaci vyhlášky o požadavcích na (nejen) firemní mateřské školky, návrzích na zachování výše mateřské a ošetřovného pro rok 2010 v současné výši a dalších projednávaných předpisech.

HR News č. 5 / říjen 2009 - SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

Hlavní legislativní událostí letošního podzimu je bezesporu schvalování státního rozpočtu na rok 2010 a s ním souvisejícího Janotova úsporného balíčku, který má snížit deficit z 230 miliard na 163 miliard korun. Balíček mění kromě například sazeb DPH či spotřebních daní řadu zákonů i v pracovněprávní oblasti, především pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské dávky a státní sociální podporu. Proto jsme pro Vás připravili toto speciální vydání HR News, ve kterém Vás podrobně seznámíme s jednotlivými změnami, které úsporný balíček z pohledu personalistů přináší. Na změny se podíváme především z praktického hlediska, ve formě srovnání současné právní úpravy se stavem po účinnosti balíčku, která nastane 1. ledna 2010.

HR News č. 4 / srpen 2009

I přes tradiční letní poslaneckou dovolenou došlo v pracovněprávní oblasti od posledních aktualit k řadě změn. Ve čtvrtém vydání HR News se tak dočtete například o nově vyhlášené novele právní úpravy penzijního připojištění, kde je nyní zaměstnancům zaručen svobodný výběr fondu, do kterého jim zaměstnavatel bude přispívat. Lepší zprávou pro zaměstnavatele je naopak definitivní zavedení dočasných slev na pojistném na sociální zabezpečení. O schválení antidiskriminačního zákona jsme informovali již minule, tentokrát se proto zaměříme na jeho obsah. Doufáme, že Vás zaujme i stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k biometrickým údajům zaměstnanců či rozhodnutí Nejvyššího soudu řešící porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance o osobních údajích ostatních zaměstnanců.

HR News č. 3 / červen 2009

Třetí vydání Randls HR News přináší informace z předletních schůzí Poslanecké sněmovny, kde došlo k překvapivému schválení antidiskriminačního zákona a naopak očekávanému přijetí protikrizových návrhů. Další poměrně převratnou novinkou je zrušení povinných knih jízd. Vaší pozornosti doporučujeme také rozhodnutí Nejvyššího soudu řešící ztrátu důvěry zaměstnavatele u zaměstnanců bank, která může vést až k výpovědi. Pro zaměstnavatele bude jistě zajímavá i možnost získání grantů z Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců či zřizování firemních školek.

HR News č. 2 / květen 2009

Druhé vydání Randls HR News navazuje na minulé aktuality, pokud jde o návrhy na zmírnění dopadů současné hospodářské krize. Zatímco v březnových HR News jsme informovali o vládních návrzích, tentokrát se zaměříme na novely předložené Sněmovně opozičními poslanci. Dále si dovolujeme upozornit na nový zákon zavádějící tzv. datové schránky či na nepříliš známé Call Centrum MPSV, které poskytuje užitečné informace hlavně k zákonu o zaměstnanosti.

HR News č. 1 / březen 2009

Přinášíme Vám první vydání Randls HR News - aktualit nové advokátní kanceláře Randl Partners z oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a personalistiky. HR News pro Vás budeme vydávat pravidelně v přibližně měsíčních intervalech, vždy zaměřené na aktuální otázky z pracovněprávní oblasti, české i evropské. Hlavním obsahem budou projednávané právní předpisy, publikovaná soudní rozhodnutí a informace a stanoviska různých institucí. Doufáme, že pro Vás informace obsažené v HR News budou přínosné – pokud budete mít jakékoli náměty či přání k jejich obsahu, neváhejte nás kontaktovat na adrese employment@randls.com.

V našich březnových aktualitách především podrobněji informujeme o koncepční novele zákoníku práce, jejíž návrh nedávno představilo MPSV. Další právní předpisy, které rozebíráme, souvisí s aktuální hospodářskou krizí, ať již se jedná o nařízení vlády omezující agenturní zaměstnávání cizinců, zrušení záloh na daň z příjmů u některých osob či změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pozitivnější je jistě informace o takzvaném prorodinném balíčku, kde jsou již známá konkrétní znění pěti návrhů nových zákonů/novel.