Whistleblowing

Víme, co je whistleblowing, a pomůžeme vám zavést odpovídající pravidla ve vaší společnosti

 

Dne 20. 6. 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů.

Zákon přinese zaměstnavatelům, kteří naplňují stanovené podmínky, nové povinnosti, a to zejména:

  • zřídit interní oznamovací systém pro přijímání oznámení,
  • určit příslušnou osobu, která se bude oznámeními zabývat a
  • zajistit, aby oznamovatel nebyl vystaven odvetným opatřením.

 

Zákon je účinný od 1. 8. 2023. S přípravou na plnění nových povinností Vám rádi pomůžeme:

  • Poradíme vám se zřizováním vnitřních oznamovacích systémů v souvislosti s chystanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů.
  • Pomůžeme vám vybrat vhodné řešení a uvést jej v život, případně uzpůsobit vaše současné oznamovací kanály tak, aby odpovídaly právní úpravě.
  • Samozřejmostí jsou i navazující služby jako je příprava vnitřních předpisů a další dokumentace k oznamování či potřebná školení pro zaměstnance.

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona o ochraně oznamovatelů ohledně Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. naleznete zde.


< Přejít zpět