WHISTLEBLOWING

Víme, co je whistleblowing, a pomůžeme vám zavést odpovídající pravidla ve vaší společnosti

 

Vláda konečně zveřejnila dlouho očekávaný návrh zákona na ochranu oznamovatelů. Českou verzi nového návrhu zákona najdete zde, materiály k projednávanému návrhu naleznete zde: Materiál – Portál Aplikace ODok. Návrh zákona je zatím projednáván na úrovni vlády a doposud nebyl předložen k projednávání Poslanecké sněmovně. Je tedy pravděpodobné, že finální verze zákona se bude od publikovaného návrhu lišit.

Navrhovaná účinnost zákona je až 1. 7. 2023, prozatím to tedy vypadá, že budou mít zaměstnavatelé dost času se nové legislativě přizpůsobit. Deadline pro implementaci evropské úpravy, z níž návrh vychází, každopádně uplynul již 17. 12. 2021.

 

  • Poradíme vám se zřizováním vnitřních oznamovacích systémů v souvislosti s chystanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů.
  • Pomůžeme vám vybrat vhodné řešení a uvést jej v život, případně uzpůsobit vaše současné oznamovací kanály tak, aby odpovídaly právní úpravě.
  • Samozřejmostí jsou i navazující služby jako je příprava vnitřních předpisů a další dokumentace k oznamování či potřebná školení pro zaměstnance.

 

V Randls Traning jsme k tomuto tématu připravili dvě aktuální školení s názvem Whistleblowing – nová právní úprava (EU směrnice), v jejichž rámci vám advokátka Anežka Petrová specializovaná na whistleblowing vysvětlí kompletní problematiku, a to jednak v červnovém termínu 16. 6. 2022 od 9 do 13 hodin nebo později v říjnovém termínu 12. 10. 2022 od 9 do 13 hodin.

V současnosti toto téma školíme také interně ve firmách v rámci seminářů šitých na míru daným společnostem. Pokud byste měli zájem, neváhejte nás kontaktovat. V rámci každého školení přednášející:

  • Představí původně navrhovanou právní úpravu a změny, které oproti ní (doufejme do té doby) přinese návrh nové vlády.
  • Zaměří se především na povinnosti a zákazy, které budou z nové úpravy vyplývat zaměstnavatelům a na zákazy, které ze směrnice EU vyplývají již nyní.
  • Stranou nezůstanou ani možnosti nastavení interních oznamovacích kanálů.
  • Závěrem vám poradí, jak se na úpravu začít chystat již nyní, abyste po přijetí zákona nebyli zaskočeni.

 

K tématu jsme mimo jiné také sepsali článek, který vyšel v březnovém čísle měsíčníku Práce a mzda: Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty.


< Přejít zpět