Pracovní právo je
o lidech, proto
ho děláme lidsky ...
... neusilujeme
o to být největší,
stačí nám být
jedni z nejlepších!
Získejte nové zkušenosti a poznatky prostřednictvím našich školení
Konec vyrovnávacích období a rozvrhování pracovní doby, jak je známe dnes? Michal Peškar hledá odpověď v magazínu epravo.cz
Zásadní změnu v pojetí tzv. vyrovnávacích období v pracovní době přináší rozsudek Soudního dvora Evropské unie.
Nataša Randlová si v Právním prostoru všímá působení 'moderních odborů'
Článek se zamýšlí nad tím, jak má v souladu se zákonem jednat zaměstnavatel, u něhož působí virtuální odbory.
Nataša Randlová v Hospodářských novinách komentovala zpřísnění evidence pracovní doby
Soudní dvůr Evropské unie vynesl rozsudek, který zaměstnavatelům nařizuje přesnou evidenci pracovní doby bez ohledu na to, kde a kdy člověk práci vykonává.