Business Brunch

Tým Randl Partners si vás dovoluje pozvat na Business Brunch 2021 – semináře a příjemná setkání, při kterých pro vás shrneme novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva. Budeme s vámi tato témata diskutovat a řešit vaše dotazy z praxe (leták zde).

Téma druhého setkání (25. 5. 2021): Digitalizace a elektronizace v praxi obchodních korporací

V první části Business Brunch se budeme věnovat aktualitám z právního prostředí a tentokrát se, s ohledem na blížící se účinnost změn, zastavíme trochu déle u evidence skutečných majitelů a na příkladech Vám uvedeme, jak postupovat, abyste naplnili zákonné požadavky.

V rámci hlavního tématu Business Brunche se zaměříme na nejčastější témata týkající se digitalizace procesů v rámci činností obchodních korporací, a to zejména na elektronické podpisování dokumentů, elektronickou archivaci, elektronickou identifikaci a další praktická témata související s digitalizací v prostředí obchodních korporací. Projdeme si společně i aktuální a připravované právní předpisy a důležitá soudní rozhodnutí týkající se elektronizace a digitalizace a budeme řešit i propojená témata, jako je například ochrana osobních údajů.

Business Brunch bude pro nás všechny příjemná snídaně s obědem a právní informace a aktuality z praxe v jednom.

Na Business Brunch chodí celý rok stejní lidé, a toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30) s dobrým jídlem, ve kterém budeme reagovat na aktuální právní témata a informovat vás o novinkách v právních předpisech i rozhodnutích soudů, budeme vás školit v oblastech, na které míří největší množství dotazů našich klientů, a budeme diskutovat a řešit vaše problémy v praxi.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Business Brunch 2021 jsme znovu naplánovali jako blok tří setkání za rok, vždy na aktuální téma.

 

Každý Business Brunch se skládá ze tří částí:

 1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

 1. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní právo a mezinárodní obchod
 • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
 • právo obchodních společností a corporate governance
 • nemovitosti, stavební právo a nájmy
 • reklama a právo
 • duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • hospodářská soutěž
 • AML
 • trestní odpovědnost právnických osob
 1. Dotazy

 

Datum:

23/02/2021 9:30 – 12:30  

 • Vady zboží či služeb a odpovědnost za vady

25/05/2021 9:30 – 12:30

 • Digitalizace a elektronizace v praxi obchodních korporací

19/10/2021 9:30 – 12:30

 

Lektoři:

Dr. Pavel Randl, LL.M., Mgr. et Mgr. Irena LiškováMgr. Lukáš Hofman, Mgr. Ladislav Mádl

 

Cena:

Speciální cena pro klienty Randl Partners: 1 100 Kč (1 331 Kč s DPH) za 1 setkání

Registrace zasílejte na brunch@randls.com


< Přejít zpět