Michal Peškar – předseda AKV

Michal Peškar se stal předsedou AKV!

 

Je nám velkým potěšením sdílet s vámi významnou zprávu, Michal Peškar, partner pracovněprávního týmu, se stal novým předsedou AKV – asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Michal přebírá funkci po zakládajícím a jediném dosavadním předsedovi a vynikajícím odborníkovi JUDr. Bořivoji Šubrtovi.

Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména pracovního práva (web ZDE).

Věříme, že Michal svým lidským přístupem a odbornými zkušenostmi dokáže vést asociaci k novým úspěchům a přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Chtěli bychom mu tímto popřát mnoho úspěchů nejenom na poli advokacie, ale i v této jeho nové roli.

Gratulujeme Michalovi a těšíme se na jeho působení jako předsedy AKV.

KORONAVIRUS

Na našem webu jsme připravili speciální stránku, na které Vás budeme přehledně a na jednom místě informovat o aktuálních zákazech a omezujících opatřeních. Stránku budeme průběžně aktualizovat a překládat do angličtiny.

www.randls.com/koronavirus

Výpověď za pomluvy na WhatsAppu

Pracovní soud v německém Bádensko-Württenbersku řešil, zda je možné ukončit mimořádně pracovní poměr za šíření pomluv vůči kolegovi v soukromé konverzaci přes WhatsApp.

Zaměstnankyně se v baru od známých dozvěděla, že otec jednatele zaměstnavatele byl odsouzený za znásilnění. Že to není pravda, v tu chvíli nevěděla. Tuto fámu sdělila v soukromé konverzaci přes WhatsApp kolegyni. Kolegyně o tom však informovala zaměstnavatele a ten se zaměstnankyní ukončil mimořádně pracovní poměr.

Zaměstnankyně se hájila soudní cestou. Argumentovala mimo jiné tím, že měla obavy a že věřila, že komunikace s kolegyní zůstane soukromou. Stuttgartský pracovní soud jí vyhověl, ale odvolací zemský pracovní soud pro Bádensko-Württenbersko žalobu zamítl.

Soud objasnil, že mimořádné ukončení pracovního poměru je možné v případě hrubých urážek zaměstnavatele, jeho představitelů nebo kolegů ze strany zaměstnance. Stejně tak je možné mimořádně zaměstnance propustit, šíří-li nepravdivá tvrzení o zaměstnanci, která mohou poškodit jeho pověst. To platí, zvlášť když taková tvrzení naplňují definici pomluvy podle trestního zákoníku, jako tomu podle soudu bylo v tomto případě.

Z rozhodnutí vyplývá, že se zaměstnanec v Německu nemůže schovat za soukromí konverzace na sociální síti, když se dopouští pomluvy zaměstnavatele. Zaměstnanec se musí ujistit, že jsou informace o zaměstnavateli pravdivé, než je začne šířit mezi třetí osoby, zejména pokud jde o tak závažná obvinění. I když rozhodnutí není nikterak závazné pro české soudy, je více než poučné a v obdobném případě může být i u nás použita stejná argumentace.

Rozhodnutí v německém jazyce lze nalézt zde.