Odbory a zástupci zaměstnanců

Odbory a  kolektivní vyjednávání

Své poradenství a právní služby poskytujeme také v oblasti kolektivních pracovněprávních vztahů. Vznikla u vás odborová organizace a nevíte co s ní, nebo dokonce dvě a více? Víte, v čem spočívá interakce s odborovou organizací a co přesně znamená projednání, informování, souhlas či spolurozhodování? Chcete pomoci se samotným kolektivním vyjednáváním a jeho strategií? Rádi Vám pomůžeme vypracovat či upravit kolektivní smlouvu a jiné potřebné dokumenty. Podrobně vás seznámíme s postupy při informování a projednání záležitostí s odborovou organizací, připravíme Vám školení, jak s odborovou organizací spolupracovat. Vždy bereme v úvahu, že se jedná o sociálního partnera a sociální dialog.

Evropská rada zaměstnanců

Mimo to se také zabýváme činností evropské rady zaměstnanců či zastoupením zaměstnanců v evropské společnosti, a to nejen jejich ustavením, ale také jejich praktickou činností a spoluprací se zaměstnavatelem. Nikdy jste o evropské radě zaměstnanců či vyjednávacím výboru evropské společnosti neslyšeli a nevíte si rady, jakým způsobem do nich uspořádat volby? Popíšeme Vám jednotlivé kroky volby členů těchto evropských seskupení z řad vašich zaměstnanců a navrhneme jejich harmonogram. Jsme připraveni Vám rovněž vytvořit na míru veškerou dokumentaci včetně volebního řádu a podílet se na organizaci voleb. Prodiskutujeme s Vámi i veškeré další povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k těmto evropským seskupením a vysvětlíme, jak postupovat při ukončování pracovního poměru evropských zástupců zaměstnanců.

 


< Přejít zpět