Business Bulletin č. 1/2010

První vydání Randls Business Bulletin přináší aktuality z oblasti podnikání, obchodního práva a práva nemovitostí vybrané advokátní kanceláří Randl Partners. Randls Business Bulletin pro Vás budeme vydávat pravidelně ve čtvrtletních intervalech, vždy zaměřený na aktuální novinky z legislativy a judikatury soudů.

První vydání Randls Business Bulletin přináší informace za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 týkající se zejména změn právních předpisů v oblasti nekalé soutěže a spotřebitelského práva. Dále informujeme o změně zákona o bankách a souvisejícím zvýšení částky pro náhradu za vklady v bankách, které nejsou schopné dostát svým závazkům. Z oblasti ještě neschválených zákonů se stručně věnujeme například navrhovanému zákonu o lobbingu a zákonu o obchodních korporacích. V oblasti práva nemovitostí si dovolujeme upozornit na projednávanou změnu devizového zákona a související možnost cizinců nabývat nemovitosti na území České republiky. Z judikatury prvního čtvrtletí roku 2010 v oblasti obchodního práva jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které připomíná důležitost zápisu změn v osobách jednajících jménem společnosti do obchodního rejstříku.

  • Datum: 01. 01. 2010

< Přejít zpět