Business Bulletin č. 2/2023

Krásné léto (a také babí léto) už vystřídal podzim a hlavní titulky novin namísto války na Ukrajině zaujaly zprávy o konfliktu na Blízkém východě a volbách u našich nejbližších sousedů. Čas od času se objeví také zprávy o postupu v rámci projednávání konsolidačního balíčku veřejných financí, který sice prošel Poslaneckou sněmovnou, ale stále není přijat a není zcela jasná ani jeho konečná podoba. Proto Vám v našem druhém letošním čísle Business Bulletinu přinášíme informace o novele zákona o ochraně hospodářské soutěže, jejíž obsah již jasný je a která již také nabyla účinnosti a kterou rozhodně doporučujeme Vaší pozornosti, stejně jako další legislativní novinky. V rozhodovací praxi jsme pro Vás vybrali rozhodnutí týkající se otázky splatnosti a promlčení a také délky funkčního období členů volených orgánů. Závěrem si Vás dovolujeme pozvat také na náš poslední letošní Business Brunch, který se bude konat 15. 11. 2023 a jehož tématem bude právo hospodářské soutěže, konkrétně Jak se podnikatelů týká právo hospodářské soutěže a na co si dát pozor.


< Přejít zpět