Návrh Komise na zlepšení pracovních podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem

Aktuálně se půdě evropského parlamentu diskutuje vydání směrnice, která by měla regulovat podmínky výkonu práce osob pracujících pro digitální platformy.

Návrh směrnice, který byl předložen ze strany Evropské komise Evropskému parlamentu již v prosinci minulého roku, má za cíl přiznání pracovněprávního postavení osobám pracujícím pro digitální platformy, který bude odrážet jejich skutečné uspořádání práce.


< Přejít zpět