Novela zákoníku práce v bodech

V průběhu dubna schválila vláda dlouho očekávanou a hojně diskutovanou novelu zákoníku práce, která má transponovat směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby. Novela ale mimo samotnou transpozici pamatuje i na další změny, např. úpravy v oblasti výkonu práce z domova. V současné době je daný návrh projednáván na půdě Poslanecké sněmovny, a to pod tiskem 423. Cílem tohoto článku není detailně rozebrat navržené, ale přiblížit čtenářům hlavní změny.


< Přejít zpět