Návrh významných změn zákona o ochraně hospodářské soutěže

Článek Tomáše Suma seznamuje čtenáře s novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, která má přinést řadu nových institutů, např. „zjednodušené řízení o povolení spojení soutěžitelů“ či právo ÚOHS provádět „sektorová řízení“. Cílem komentovaného návrhu zákona je tedy především přinést další sblížení národní úpravy soutěžního práva s právem komunitárním.


< Přejít zpět