Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců

Autoři článku se zabývají situací, kdy se zaměstnanec ze třetí země prokáže falešnými doklady (a jak tomu předejít) ve světle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 Ads 356/2021.


< Přejít zpět