Napsali jsme

Publikováno

Články a knihy 28. 06. 2013

Nejvyšší soud stanovil podmínky uzavření dalšího pracovněprávního vztahu u téhož zaměstnavatele

Článek Nataši Randlové a Michaely Prokopové se zabývá rozhodnutím Nejvyššího soudu, kterým definoval, jaké znaky musí být splněny, aby se …

VÍCE INFO

Judikatura 11. 06. 2013

Vyložení termínu „práce jiného druhu“- 21 Cdo 1573/2012

V této věci žalobce vykonával u zaměstnavatele na základě pracovního poměru práci řidiče na rozvozu zboží a dále, na základě …

VÍCE INFO

Články a knihy 03. 06. 2013

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu podniku

PSK (Linde) / Nataša Randlová se ve svém článku věnuje judikátu, který je důležitý především pro zaměstnance, kteří chtějí napadnout rozvázání svého pracovního …

VÍCE INFO

Judikatura 26. 03. 2013

Přechod práv a povinností – 21 Cdo 268/2012

Správce konkursní podstaty okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem hotelu, který poté prodal. Zaměstnanec správci konkursní podstaty sdělil, že trvá …

VÍCE INFO

Další publikace