Pracovněprávní aktuality – červen 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 6. 2019 do 5. 8. 2019. Kromě jiného nabízí informace o elektronické neschopence. Pod číslem 164/2019 Sb. byla dne 1. 7. 2019 vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o nemocenském pojištění  související právě s elektronickou neschopenkou, která má s účinností od začátku příštího roku uspíšit postup hlášení dočasné pracovní neschopnosti. Nově by lékaři  měli potřebné informace vždy zasílat elektronicky, a to do 1 pracovního dne po vydání rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která by následně měla poskytnout zaměstnavateli (na jeho žádost) veškeré údaje, které potřebuje k ověření dočasné pracovní neschopnosti.  Zaměstnavatelé budou moci požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.


< Přejít zpět