Pracovněprávní aktuality – červen/červenec 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 6. do 9. 8. 2022.

V zářijovém čísle se sledované období pro pracovněprávní legislativní novinky protáhlo na dva letní měsíce. Autoři informují např. o nařízení vlády stanovující nepřijatelnost žádostí o oprávnění k pobytu na území ČR pro státní příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky, novelách zákona o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi nebo o novinkách v pojistném na sociální zabezpečení.


< Přejít zpět