Pracovněprávní aktuality – duben 2024

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 4. 2024 do 2. 5. 2024.

Autoři informují např. o komplexní novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákona o Policii ČR nebo o návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci, který by měl znamenat novou, sjednocenou, centralizovanou a digitalizovanou úpravu sociálních dávek v ČR.


< Přejít zpět