Pracovněprávní aktuality – listopad 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 11. do 6. 12. 2022.

Autoři informují např. o otcovské dovolené nebo o legislativním vývoji zákona o ochraně oznamovatelů.


< Přejít zpět