Pracovněprávní aktuality – prosinec 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 12. 2021 do 4. 1. 2022.

Autoři informují o  dalších změnových předpisech, které se váží ke konci kalendářního roku – např. o změnách v oblasti cestovních náhrad, výši normativních nákladů na bydlení pro účely výpočtu srážek ze mzdy nebo o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021. Dále se věnují např. zákonu o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě nebo navýšení platových tarifů státních zaměstnanců.


< Přejít zpět