Pracovněprávní aktuality – září 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 9. do 4. 10. 2022.

Autoři informují např. o navýšení všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2022, novele zákona o pedagogických pracovnících nebo informují o plánované novele zákoníku práce, která se nachází ve vnějším připomínkovém řízení.


< Přejít zpět