HR News č. 2/ březen 2020 KORONAVIRUS v pracovněprávních souvislostech

Ve speciálním vydání našich HR News přehledně shrnujeme odpovědi na  nejčastější dotazy k pracovněprávním důsledkům tohoto onemocnění. Domníváme se, že v tuto chvíli ani v blízké budoucnosti není důvod k panice, zaměstnavatelé by se přesto měli z opatrnosti zamyslet, jakým způsobem by řešili (nebo již řeší) různé scénáře – od návratu zaměstnance z rizikové oblasti, přes nedodání součástky z Číny nebo Itálie a související dočasné zastavení výroby až po nařízenou karanténu na jejich pracoviště, určité město či skupinu zaměstnanců.


< Přejít zpět