HR News č. 3/ červen 2019

Ve třetím letošním vydání HR News vás seznámíme s nařízením o nezabavitelných částkách, které by mělo motivovat dlužníky k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojení věřitele a opuštění sféry šedé ekonomiky. Konečně byl také schválen prováděcí zákon k ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci aktuální judikatury jsou zajímavá jsou zejména dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, první je o konkurenční doložce a druhé o znacích závislé práce a (ne)rozdílu mezi zaměstnanci a zhotoviteli, a dále rozhodnutí samotného Ústavního soudu o přípustnosti využití kamerového záznamu jako důkazu porušování povinností zaměstnance.


< Přejít zpět