Pracovněprávní aktuality – leden 2020

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 1. 2020  do 6. 2. 2020. Kromě jiného se dozvíte, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo další novelu zákona o zaměstnanosti, která se dotýká oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky, aktivní politiky zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či  agentur práce. Pro zaměstnavatele významnou novinku představuje  oblast plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – zde se navrhuje změna právní úpravy spočívající v zavedení diferenciace odvodu prostředků do státního rozpočtu v případě neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.


< Přejít zpět