Sales promotion a rovný přístup k zdravotním službám

Sales promotion a rovný přístup k zdravotním službám

Internetový zpravodajský server iDnes ve spolupráci se soukromými klinikami, které patří do stejné skupiny společností ve svěřenském fondu premiéra České republiky, nabízel předplatitelům ročního předplatného jako hlavní „tahák“ přednostní objednání a termíny na některá zdravotnická vyšetření či zdravotnické úkony s heslem „Kupte si zdraví k Vánocům“.

Jako součást benefitu pro předplatitele byly nabízeny například testy na COVID-19, magnetická rezonance, nadstandardní ultrazvuk, chirurgické zákroky či ortopedické operace. Některé z těchto úkonů jsou však z velké části hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a například na operaci kyčlí či kolen se čeká i rok.

Základním principem v České republice je ale rovný přístup k zdravotním službám (hrazeným z veřejného zdravotního pojištění) pro všechny. Tento princip je zakotven na ústavní úrovni v Listině základních práv a svobod a dále blíže specifikován zejména v zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování či v antidiskriminačním zákoně. Právní předpisy obsahují taxativně definované situace, ve kterých poskytovatel zdravotních služeb může odmítnout přijmout pacienta do péče, případně mu s ohledem na kapacitní možnosti zařízení a zdravotní stav pacienta
stanovit i přiměřenou čekací dobu. Jinými slovy je zakázáno, aby poskytovatel zdravotní péče pojištěnce odmítal bez důvodu, nebo aby jeho přijetí či přednostní ošetření bylo podmiňováno nějakou finanční platbou (např. zakoupením ročního předplatného zpravodajského serveru).

iDnes v tomto případě v rámci propagace předplatného vsadil na nemorální kartu aktuálního strachu o zdraví, což by mu zřejmě vyšlo, pokud by při tom neporušil zásadním způsobem i právní předpisy. Zdravotnické zařízení by se totiž v případě přednostního zacházení s předplatiteli dopustilo porušení právních předpisů, pro které by mohli nejen dostat pokutu, ale zdravotní pojišťovna by mu mohla a měla vypovědět smlouvu. Platí totiž ustanovení, podle kterého není možné zhoršovat dostupnost péče pro pojištěnce kvůli tomu, že si nepřiplatí. iDnes by se pak dopouštěl klamavé reklamy, protože přednostní pořadí by ve zdravotnických zařízeních zajistit nemohl.

Celá kampaň se stala okamžitě předmětem diskusí v souvislosti s podezřením na potenciální porušení principů veřejného zdravotního pojištění včetně rovného přístupu ke zdravotnické péči. iDnes tedy velice rychle svou nabídku upravil – zdravotní úkony s výhodami nabízí stále, ale dle tvrzení iDnes už nejsou přednostní. K tomu, aby iDnes nebo do programu zapojené kliniky kdokoli dále prověřoval, nakonec tedy vůbec nedošlo.

Shrnutí

Sales promotion neboli podpora prodeje poskytováním výhod spotřebitelům je možná a dovolená v případě, že neporušuje právní předpisy a dobré mravy. Nabídka přednostního pořadí v přístupu k zdravotním službám hrazeným ze zdravotního pojištění je právními předpisy zakázána a lákání spotřebitelů na takovou výhodu se tak stává klamavou reklamou.


< Přejít zpět