Zhodnocení rozporu zákoníku práce a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou SD EU

V oblasti pracovního práva se stává, že nejen zákoník práce sám o sobě, ale následně i konkrétní pracovněprávní judikatura vykazuje určitý nesoulad s právem EU a judikaturou SD EU. Z čerstvé právní analýzy vypracované Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Randls Partners vyplývají některé návrhy, nad nimiž by bylo vhodné se do budoucna zamyslet.


< Přejít zpět