Asistentka

Erika Švecová


Dosavadní praxe

Probační a mediační služba Chrudim

Vzdělání

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jazyky

Čeština, angličtina